Dnia 17 października br. odbyła się Rada Techniczna nr 99. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 98 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do Programu dla etapu Robót rewizja 20. Inżynier przypomniał, że każde prace prowadzone w pasie ruchu powinny odbywać się po wcześniejszym uzgodnieniu i wprowadzeniu odpowiedniej organizacji ruchu. Wykonawca został zobowiązany do przedłożenia dokumentacji powykonawczej i Planu Działań Ratowniczych do końca października. Trwa procedura odbiorów końcowych. Na dzień 19 października 2018r. zaplanowane jest spotkanie Komisji Odbioru Robót. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 24 października 2018 r.
Rada Techniczna nr 99 - zadanie I (6)