Dnia 16 października br. w siedzibie wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się pierwsze spotkanie koordynacyjne. Wzięli w nim udział przedstawiciele Zamawiającego – GDDKiA, Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawców zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud i zadania II – firmy Mota-Engil.
Spotkanie miało charakter zapoznawczo – informacyjny. Kierownik Projektu – Pani Ewa Czarkowska-Kędzierska przedstawiła Wykonawców zadania I i zadania II, Konsultanta oraz swój zespół odpowiedzialny za przebieg i realizację kontraktu. Wykonawcy przedstawili dyrektorów poszczególnych zadań, a Konsultant – personel kluczowy.
Podczas spotkania Pani Lidia Markowska – Zastępca Dyrektora Wrocławskiego Oddziału GDDKiA omówiła zakres prac objętych kontraktem. Ponadto został poruszony temat sposobów przekazywania dokumentacji projektowej.
Kolejne spotkanie koordynacyjne odbędzie się 3 listopada w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.