ZADANIE I

DO POBRANIA

Węzeł Jawor – droga ekspresowa S3 na przecięciu z drogą krajową nr 3, pobierz

Węzeł Jawor II – droga ekspresowa S3 na przecięciu z drogą wojewódzką nr 374, pobierz

Miejsce Obsługi Podróżnych – przy drodze ekspresowej S3, pobierz

WSJ-6 – wiadukt drogi ekspresowej na obwodnicy Jawora,  pobierz

WD-6 – wiadukt drogowy, pobierz

ZADANIE II

DO POBRANIA

Węzeł Bolków – droga ekspresowa S3 na przecięciu z drogą krajową nr 5, pobierz

Węzeł Paszowice – droga ekspresowa S3 na przecięciu z drogą krajową nr 3, pobierz

WD-14 – wiadukt drogowy, pobierz