Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy) stanowi:

Kamień Milowy nr 1 – złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID/PnB

Kamień Milowy nr 2 – złożenie Inżynierowi projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych i przedmiarów robót na cały projektowany odcinek w terminie 16 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.

Kamień Milowy nr 3 – wykonanie w terminie 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty o wartości niemniejszej niż 45% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Kamień Milowy nr 4 – Wykonawca zobowiązuje się do ukończenia Robót wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwoleniu na użytkowanie dla jezdni głównych drogi ekspresowej S-3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) o długości ok. 16,105 km wraz z łącznicami węzłów: Paszowice i Bolków w terminie 27 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.