Dnia 3 kwietnia br. odbyła się Rada Techniczna nr 109. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 108 omówiono sprawy projektowe oraz postęp w usuwaniu usterek i robót zaległych ujętych w protokole podsumowującym prace Komisji Odbioru Robót. Inżynier przypomniał o konieczności przystąpienia do remontów nawierzchni lokalnych dróg publicznych używanych w okresie realizacji kontraktu do transportu technologicznego i zaopatrzenia budowy. Wykonawca poinformował o podjęciu działań dotyczących badań systemu oświetlenia w zakresie spełnienia wymagań sterowania natężeniem oświetlenia. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 17 kwietnia br.

Rada Techniczna nr 109 - zadanie I (1)

Rada Techniczna nr 109 – zadanie I (1)