Dnia 17 kwietnia br. odbyła się Rada Techniczna nr 110. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 109 omówiono sprawy projektowe oraz postęp w usuwaniu usterek i robót zaległych ujętych w protokole podsumowującym prace Komisji Odbioru Robót. Inżynier zobowiązał Wykonawcę do zwiększenia potencjału wykonawczego, tempa robót oraz nadzoru nad prowadzonymi pracami. Konsultant przypomniał, że Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania wszystkich dokumentów wymaganych do przeglądu w okresie usuwania usterek i realizacji robót zaległych do 15-tego dnia każdego miesiąca. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 24 kwietnia br.

 

Rada Techniczna nr 110 - zadanie I (6)