W dniu 30 sierpnia br. odbyła się Rada Techniczna nr 58. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 57 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z zatwierdzonym w dniu 06.09.2016 Programem Robót rewizja 9. Konsultant zwrócił uwagę, że w dostarczonych Projektach Technologicznych odwodnienia obiektów w ciągu drogi ekspresowej nie uwzględniono wykonania kolektora odwodnieniowego za przyczółkami w rurze ochronnej. Inżynier przypomniał, że oczekuje na rozwiązania projektowe w zakresie zasilania i opomiarowania projektowanej przepompowni ścieków. Konsultant poinformował, że do tej pory nie wpłynął żaden dokument dotyczący montażu desek. oraz, że Wykonawca nie zgłosił barier na obiekty poprzeczne. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.
Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 6 września 2017r.

Rada Techniczna nr 58 - zadanie II (8)