Zadanie I

Wiadukt drodowy WD-3A (1)

WD-3A

wiadukt drogowy w ciągu drogi gminnej  Janowice Duże – Krajów

Wiadukt drogowy WD-4

Wiadukt drogowy WD-4

wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej Legnickie Pole – Mścinka

Wiadukt drogowy WD-5

Wiadukt drogowy WD-5

wiadukt drogowy w ciągu drogi gminnej Warmątowice – Bielowice

Wiadukt drogowy WD-6

Wiadukt drogowy WD-6

wiadukt drogowy w ciągu drogi gminnej Przybyłowice – Brachów

Wiadukt drogowy WD-8

Wiadukt drogowy WD-8

wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej Legnica – Jawor

Wiadukt drogowy WDJ-2

Wiadukt drogowy WDJ-2

wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej Legnica – Jawor

Wiadukt drogowy WDJ-3

Wiadukt drogowy WDJ-3

wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej Prochowice – Jawor

Wiadukt drogowy WDJ-5

Wiadukt drogowy WDJ-5

wiadukt drogowy w ciągu drogi wojewódzkiej Jenków – Jawor

Wiadukt drogowy WSJ-6

WSJ-6

wiadukt drogowy w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S3

Wiadukt drogowy WDJ-7

Wiadukt drogowy WDJ-7

wiadukt drogowy w ciągu drogi wojewódzkiej Strzegom – Jawor

Wiadukt drogowy WS-7

WS-7

wiadukt drogowy w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S3

Wiadukt drogowy WS-9 i węzeł Jawor Północ (2)

WS-9

wiadukt drogowy w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S3

MOP

MOP

MOP

MOP

MOP

MOP

MOP

MOP

Zadanie II

MS-13

MS-13

most w ciągu drogi S3

MS-16

MS-16

most w ciągu drogi S3

MS-17

MS-17

most w ciągu drogi S3

MS-19

MS-19

most w ciągu drogi S3

WD-10

WD-10

wiadukt nad S3 w ciągu drogi gminnej Czernica-Paszowice

WD-10A

WD-10A

wiadukt nad drogą S3 łącznica węzła Paszowice

WD-11

WD-11

wiadukt nad S3 w ciągu drogi powiatowej 2823 D

WD-12

WD-12

wiadukt nad S3 w ciągu drogi powiatowej 20554

WD-21

WD-21

wiadukt nad drogą S3 w ciągu drogi krajowej nr 5

WS-15

WS-15

wiadukt w ciągu drogi S3

WS-18

WS-18

wiadukt w ciągu drogi S3

WSJ-8

WSJ-8

wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S3

WD-14

wiadukt nad drogą S-3 w ciągu drogi powiatowej 45217